życie akademickie
, Uniwersytet Gdański jest najważniejszym ośrodkiem naukowym, który prowadzi w Polsce badania ptasich wędrówek. - Wieloletnie badania pozwalają prześledzić zmiany, jakie zachodzą u ptaków wędrownych pod wpływem różnych czynników, z których ocieplenie klimatu wzbudza w ostatnich latach największe zainteresowanie. Udało się nam wykazać m.in., że ptaki w…