życie akademickie
Silesaurus - rodzaj archozaura żyjącego w późnym triasie na terenie współczesnej Europy.  W ramach poszerzania i promocji badań paleontologicznych prowadzonych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim powstaje nowa wystawa. Otwarcie planowane jest na początku marca. Na wystawie zobaczymy…