życie akademickie
Senat RP podjął uchwałę o ogłoszeniu 2022 r. Rokiem Botaniki. To dobra okazja, by jeszcze bardziej docenić znaczenie roślin w nauce, gospodarce, sztuce czy kulturze. M.in. o tym, jak wielki mają one wkład w nasze codzienne życie i co wiemy dzięki botanice oraz badaniom naukowym prowadzonym przez botaników rozmawiam z drem hab. Krzysztofem Banasiem,…