życie akademickie
Ruchy Feministyczne Odnawiające Demokrację w Europie (FIERCE) to projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum. Ma on na celu ożywienie relacji między feminizmem, społeczeństwem obywatelskim i polityką w kontekście rosnących nierówności społecznych, niezadowolenia politycznego i umacniania się populistycznej radykalnej prawicy antygenderowej.…