Dofinansowanie projektu FIERCE w ramach Horyzontu Europa

HE

Ruchy Feministyczne Odnawiające Demokrację w Europie (FIERCE) to projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum. Ma on na celu ożywienie relacji między feminizmem, społeczeństwem obywatelskim i polityką w kontekście rosnących nierówności społecznych, niezadowolenia politycznego i umacniania się populistycznej radykalnej prawicy antygenderowej.

Komisja Europejska przyznała dofinansowanie do nowego projektu Horyzontu Europa, w którym UG jest partnerem. „Feminist Movements Revitalizing Democracy in Europe” (FIERCE), sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy rankingowej, ma pomóc w zrozumieniu feministycznych i antyfeministycznych ruchów, działań oraz dyskursów, a także ich wpływu na arenę instytucjonalną i na wyniki polityki.

dr Grzegorz Piotrowski z Instytutu Socjologii  Wydziału Nauk Społecznych, kierownik projektu z ramienia UG

Dr Grzegorz Piotrowski z Instytutu Socjologii  Wydziału Nauk Społecznych UG

Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą Vilabs, Aalborg University (Dania), Scuola Normale Superiore (Włochy), Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania), Koc University (Turcja), Univerza v Ljubljani (Słowenia), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecja), Smart Venice (Włochy), Alternatives European Association (Francja), Mirovni inštitut (Słowenia) oraz Uniwersytet Gdański.

- Chcemy dostarczyć solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz narzędzi do ożywienia sojuszy między ruchem feministycznym, społeczeństwem obywatelskim i decydentami politycznymi w kontekście rosnących nierówności społecznych, niezadowolenia politycznego i umacniania się populistycznej radykalnej prawicy antygenderowej – mówi dr Grzegorz Piotrowski z Instytutu Socjologii  Wydziału Nauk Społecznych, kierownik projektu w UG. - Badania będziemy prowadzić z pomocą analizy ramowej, etnografii politycznej i analizy sieci społecznych na tle kluczowych debat i kontrowersji związanych z płcią, w kilku obszarach, tj. rynek pracy, zdrowie i prawa reprodukcyjne, prawa LGBTQ+, migracja i przemoc ze względu na płeć.

dr Magdalena Muszel z Instytutu Socjologii UG

Dr Magdalena Muszel z Instytutu Socjologii UG.

FIERCE obejmie osiem studiów przypadku (Francja, Włochy, Grecja, Słowenia, Turcja, Dania, Polska, Hiszpania) reprezentujących różnorodne konteksty krajowe pod względem politycznym, geograficznym i społecznym.

- To właśnie dzięki wyjściu poza podejście krajowe zapewniona zostanie przekrojowa analiza porównawcza sposobu, w jaki debaty i kontrowersje dotyczące płci wpłynęły na dynamikę i wyniki procesu stanowienia prawa czy innych działań politycznych - dodaje dr Magdalena Muszel z Instytutu Socjologii UG, biorąca udział w projekcie. - Opierając się na metodach współtworzenia oraz na silnym sojuszu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, FIERCE proponuje działania pilotażowe z zakresu analizy wpływów lokalnych polityk oraz międzynarodowych powiązań na siłę, spójność i skuteczność działań szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.

Rolą UG jest zebranie i analiza danych pochodzących z Polski, a także koordynowanie jednego z modułów badawczych, dotyczących wpływu polityk państw na badane zjawiska.

Badania prowadzone w ramach FIERCE będą się koncentrować na latach 2010-2021.

EMW/Zespół Prasowy UG