życie akademickie
W lutym 2021 r. na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęto opracowywanie i wdrażanie planu równości płci. Po wielu miesiącach prac Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego przygotowała dokument, w którym wyznaczono konkretne cele i obszary działania, obejmujące zbieranie danych i monitoring, promowanie dobrych praktyk, a także…
życie akademickie
Ruchy Feministyczne Odnawiające Demokrację w Europie (FIERCE) to projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum. Ma on na celu ożywienie relacji między feminizmem, społeczeństwem obywatelskim i polityką w kontekście rosnących nierówności społecznych, niezadowolenia politycznego i umacniania się populistycznej radykalnej prawicy antygenderowej.…
współpraca
Na Uniwersytecie Gdańskim trwają prace nad tworzeniem i wdrażaniem planu równości płci. - Ta zmiana nie będzie rewolucją, a efektem dotychczasowych działań służących realizacji skutecznego zarządzania różnorodnością w naszej Uczelni. Ich celem będzie to, by Uniwersytet Gdański był bezpiecznym miejscem pracy, zawsze szanującym równość i różnorodność.…