życie akademickie
Ruchy Feministyczne Odnawiające Demokrację w Europie (FIERCE) to projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum. Ma on na celu ożywienie relacji między feminizmem, społeczeństwem obywatelskim i polityką w kontekście rosnących nierówności społecznych, niezadowolenia politycznego i umacniania się populistycznej radykalnej prawicy antygenderowej.…
nauka
Im bardziej równościowy kraj tym mężczyźni są mniej skłonni do wspierania działań na rzecz równości płci – to główny wniosek z pierwszego tak obszernego badania w historii badań społecznych dot. współczesnego rozumienia męskości i kobiecości. Badanie przeprowadzono w 42 krajach przez ponad 100 badaczy i badaczek z 62 krajów. Kierownikiem projektu jest…
nauka
Projekt pt. Modifying Institutions by Developing the Gender Equality Plans (MINDtheGEPs) kierowany przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, przewodniczącą rektorskiej Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki, otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach prestiżowego Programu Horyzont 2020. W Uniwersytecie Gdańskim projekt będzie…