absolwenci UG
Na zdjęciu od lewej: Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów UG Bolesław Kwiatkowski, Prezes Stowarzyszenia Eligiusz Michałek oraz Rektor UG prof. Piotr Stepnowski. Integracja środowisk absolwenckich z kadrą naukową UG, promowanie absolwentów, którzy osiągają sukcesy w gospodarce narodowej, w życiu biznesowym, społecznym, zawodowym…