Wizyta Stowarzyszenia Absolwentów UG

Photo by Alan Stocki

Na zdjęciu od lewej: Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów UG Bolesław Kwiatkowski, Prezes Stowarzyszenia Eligiusz Michałek oraz Rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

Integracja środowisk absolwenckich z kadrą naukową UG, promowanie absolwentów, którzy osiągają sukcesy w gospodarce narodowej, w życiu biznesowym, społecznym, zawodowym oraz przekazywanie informacji o bazie naukowo-dydaktycznej i zapleczu naukowym UG - to główne cele Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, które działa przy uczelni już od 30 lat.

Wizytę Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotrowi Stepnowskiemu złożyli dziś Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UG, Eligiusz Michałek oraz Wiceprezes Bolesław Kwiatkowski

- Współpraca z absolwentami jest dla nas bardzo ważna, m.in. ze względu na budowanie tożsamości uczelni. Jesteśmy zdania, że środowisko absolwentów powinno być traktowane jako integralna część całej naszej społeczności – mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG. – Wśród naszych absolwentów jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia społeczno-gospodarczego,  polityków, którzy odgrywają ważną rolę w naszym regionie i kraju, a także wielu znanych naukowców. To niewyczerpalny zasób wspaniałego wsparcia dla uczelni i tylko jeden z przykładów budowania naszej pozycji w kraju i za granicą.

Celem spotkania było nawiązanie ścisłej współpracy SAUG z UG.

- Jesteśmy zadowoleni z przyjęcia przez Rektora. Mieliśmy okazję, by porozmawiać o wspólnych planach na przyszłość. Została nam też wręczona flaga Uniwersytetu Gdańskiego z nowym logo - mówi Eligiusz Michałek. - SAUG realizuje kilka głównych celów, pierwszym jest łączenie środowisk absolwenckich z kadrą naukową, drugim rozwijanie kontaktów między stowarzyszeniami poszczególnych uniwersytetów. Trzecim, bardzo ważnym celem, jest także pokazanie potencjalnym studentów, że warto studiować na Uniwersytecie Gdańskim, ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz warunki na miarę XXI wieku.

Podczas dzisiejszej wizyty ustalono też organizację wielkiego zjazdu absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.

- Zjazd mógłby odbyć się w 55. rocznicę powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz zgromadzenia pokaźnej liczby absolwentów planujemy różne atrakcje, jak wspólny koncert czy piknik. Jedno jest pewne, będzie to duża impreza, na którą już teraz zapraszamy wszystkich naszych absolwentów - dodaje Rektor UG.

”Cały czas wspieramy Uniwersytet Gdański”. Przeczytaj rozmowę z nowym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów UG.

Do stowarzyszenia może dołączyć każdy kreatywny i chętny do działania absolwent. Obecnie zrzesza ono ponad 400 osób.

Więcej o stowarzyszeniu

EMW/Zespół Prasowy UG