nauka
Druga edycja programu „Profesorowie wizytujący UG” cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród naukowców Uniwersytetu Gdańskiego, realizujących swoją działalność naukowo-dydaktyczną we współpracy z zagranicznymi badaczami. Złożonych zostało 31 wniosków z 10 wydziałów (najwięcej - 5 z Wydziału Biologii) i jednej agendy badawczej, na łączną kwotę 554 400 zł…