życie akademickie
Podniesienie standardu obsługi cudzoziemców w Uniwersytecie Gdańskim przez zwiększenie kompetencji językowych kadry administracji, stworzenie Welcome Centre oraz Welcome Point - miejsc kompleksowej obsługi zagranicznej części społeczności akademickiej, a także poprzez przybliżenie cudzoziemcom polskiej kultury – to główne cele projektu pt. „Hello, nice to SEA-EU! Witaj na Uniwersytecie Gdańskim, Europejskim…