życie akademickie
W związku z Dniem Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Chemii UG odbędzie się pokaz mody „Zero Waste”. Do kreatywnego działania i aktywnego wzięcia udziału w wydarzeniu zachęcają dr Joanna Dołżonek oraz dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG z Pracowni Chemicznych Zagrożeń Środowiska. Wydarzenie to inicjatywa pracowników Wydziału Chemii: dr Joanny Dołżonek oraz dr hab. Anny Białk-Bielińskiej. - Spodziewamy się…