Pokaz mody w duchu Zero Waste - Wydział Chemii zaprasza!

W związku z Dniem Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Chemii UG odbędzie się pokaz mody „Zero Waste”. Do kreatywnego działania i aktywnego wzięcia udziału w wydarzeniu zachęcają dr Joanna Dołżonek oraz dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG z Pracowni Chemicznych Zagrożeń Środowiska.

Wydarzenie to inicjatywa pracowników Wydziału Chemii: dr Joanny Dołżonek oraz dr hab. Anny Białk-Bielińskiej.

- Spodziewamy się dobrej zabawy z przymrużeniem oka, ale z ważnym przekazem konieczności ograniczania i ponownego wykorzystania ubrań – powiedziała dr Joanna Dołżonek.

Zero Waste oznaczana projektowanie i zarządzanie produktami oraz procesami, aby systematycznie eliminować szkodliwość odpadów i materiałów oraz zmniejszać ich objętość, przetwarzać i odzyskiwać wszystkie zasoby, nie spalać ich ani nie zakopywać (więcej informacji na stronie Zero Waste International Alliance)

Można to osiągnąć poprzez wdrożenie zasady 5R, oznaczającej stosowanie 5 podstawowych działań w życiu codziennym takich jak: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot, skierowanych na minimalizowanie wytwarzania odpadów w życiu codziennym poprzez:

  1. SPRZECIW dla generowania dodatkowych śmieci w codziennym życiu (np. odmowa zapakowania zakupów w warzywniaku w foliową reklamówkę)
  2. OGRANICZENIE zakupów w erze konsumpcjonizmu do rzeczy naprawdę istotnych
  3. PONOWNE UŻYCIE poprze kreatywne szukanie rozwiązań dla ponownego użycia danego przedmiotu
  4. SEGREGOWANIE śmieci w prawidłowy sposób dla stworzenia możliwości ich odzyskania i ponownego wykorzystania
  5. KOMPOSTOWANIE odpadów zielonych w miarę możliwości 

Szczególnie ważne jest to w kontekście przemysłu tekstylnego, gdzie mamy pewną łatwość w ponownym wykorzystaniu produktu. – Przemysł tekstylny generuje ogromne obciążenie dla środowiska. Statystyki donoszą, iż w Europie jedna osoba kupuje średnio 26 kg ubrań rocznie, gdzie blisko połowa tej wartości staje się odpadem w tym samym roku. Jest to niewątpliwie napędzane przez świat mody, który aktualnie wyznacza nowe trendy nawet 52 razy w ciągu roku podczas tzw. mikrosezonów modowych! – powiedziała dr Joanna Dołżonek.

Najciekawsze i najbardziej pomysłowe kreacje zostaną wyróżnione ciekawymi i cennymi nagrodami.

Zapisy trwają do 22.05.2022 pod adresem mailowym: joanna.dolzonek@ug.edu.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy na Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 3 czerwca w godz. 10.30 – 11.30. Pokaz planowany jest na parterze w holu C (przy portierni i Dziekanacie Wydziału Chemii).

Alan Stocki/ZP
Elwira Romaniuk/ZP