życie akademickie
Wykłady, warsztaty, konkursy z nagrodami, stoiska informacyjne Samorządu Studentów i kół naukowych - to tylko niektóre atrakcje pierwszej edycji  Dnia Studenta Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę, 15 czerwca 2022, na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMED. Agenda Dnia studenta…