społeczna odpowiedzialność nauki
W Uniwersytecie Gdańskim powstało stowarzyszenie Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza. Działania organizacji skupiać się będą na utrzymaniu integralności i autentyzmu krajobrazu Pomorza. Do stowarzyszenia należą nie tylko członkowie społeczności akademickiej naszej uczelni, ale także osoby reprezentujące różne środowiska. Wszystkich łączy troska o…