współpraca
Prof. Krzysztof Bielawski objął funkcję dyrektora nowo powołanej w Uniwersytecie Gdańskim jednostki – Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych i Międzyobszarowych. Informację o powołaniu w struktury uczelni nowej jednostki organizacyjnej przedstawił na posiedzeniu senatu Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski. – Zaczynamy etap opracowania koncepcji…