życie akademickie
O dwa miejsca w górę w klasyfikacji uniwersytetów awansował Uniwersytet Gdański w najnowszym rankingu Perspektyw. Utrzymaliśmy także wysoką 16. pozycję w klasyfikacji ogólnouczelnianej. Awansowaliśmy w 6 grupach poszczególnych kryteriów (w sumie jest ich 8). Kierunek Biotechnologia (MWB) awansował i jest drugim najlepszym kierunkiem w kraju (ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim), ustępując jedynie Uniwersytetowi…