życie akademickie
Prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego podczas audycji w Radiu UG MORS odpowiadał na pytania studentów dotyczące zdalnego studiowania, procedur zaliczania zajęć i praktyk, egzaminów i obron prac dyplomowych.   Nietypowe warunki studiowania jakie od połowy marca panują na polskich uczelniach sprawiły, że na bieżąco wypracowywane są nowe zasady i procedury…