Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia odpowiada na pytania studentów

Prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego podczas audycji w Radiu UG MORS odpowiadał na pytania studentów dotyczące zdalnego studiowania, procedur zaliczania zajęć i praktyk, egzaminów i obron prac dyplomowych.

 

Nietypowe warunki studiowania jakie od połowy marca panują na polskich uczelniach sprawiły, że na bieżąco wypracowywane są nowe zasady i procedury funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego, dostosowane do sytuacji epidemicznej w Polsce oraz rekomendacji i zaleceń Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego.  Nowe zasady są zawarte w rozporządzeniach Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz komunikatach władz UG, nie jest jednak możliwe zapisanie wszystkich szczegółów. Radio UG MORS zaprosiło zatem do studia Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. Arnolda Kłonczyńskiego, który odpowiadał na pytania przysyłane przez studentów.

Prof. Arnold Kłonczyński podkreślił, że na Uniwersytecie Gdańskim niemal 85 procent zapisanych w programach studiów zajęć odbyło się dotychczas zdalnie, ponieważ ograniczenia związane z pandemią nie zwalniają studentów z obowiązku odbywania zajęć oraz przepracowania odpowiedniej liczby godzin praktyk. Zarówno zajęcia, jak i praktyki można jednak odbywać w formie zdalnej, na przykład w formie przygotowywanych projektów, czy innych zdalnych formułach. Wskazywał na możliwość zdalnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego – także przy wykorzystaniu popularnych aplikacji mierzących wysiłek włożony w ćwiczenia fizyczne i o przeniesieniu zajęć w laboratoriach na kolejne semestry studiów. Mówił także o zdalnych zaliczeniach, egzaminach i obronach prac dyplomowych. Podkreślił, że egzaminy i zaliczenia, które w sylabusach zostały zapisane jako ustne/pisemne/warsztatowe muszą się w takiej formie odbyć za pomocą zdalnych aplikacji i programów. Wiele pytań dotyczyło kart obiegowych, które studenci przystępujący do obrony prac dyplomowych musieli dotychczas podpisywać w różnych jednostkach UG. Pytający martwili się licznymi bezpośrednimi kontaktami podczas podpisywania tzw. „obiegówki”. Prorektor wyjaśnił, że karty te obecnie  nie obowiązują.

W trwającej godzinę audycji zostało omówionych bardzo wiele aspektów zdalnego studiowania. Odpowiedzi prof. Arnolda Kłonczyńskiego rozwiały wiele wątpliwości. Wszyscy, którzy nie mieli okazji wysłuchać audycji podczas emisji, mogą jej posłuchać na stronie Radia UG MORS – mors.ug.edu.pl – gdzie znajduje się podcast z nagraniem.

Informacje dot. funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2, rozporządzenia i komunikaty Rektora UG, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, a także wiele pożytecznych informacji związanych z zachowaniem bezpieczeństwa znajdują się na specjalnej stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego: https://ug.edu.pl/koronawirus_informacje

 

Maciej Goniszewski, kierownik Radia UG MORS

Radio Mors