życie akademickie
Rektor prof. Piotr Stepnowski i Kanclerz mgr Jacek Jętczak zapraszają pracowników Uniwersytetu Gdańskiego na indywidualne spotkania. Dyżury odbywać się będą w piątki w godz. 8.00 – 12.00. W sprawach pracowniczych można spotkać się z Rektorem lub Kanclerzem po uprzednim umówieniu emailem lub telefonicznym w sekretariacie: Rektora – nr tel. 58 523 2407, email: rektor@ug.edu.pl Kanclerza – nr tel. 58 523 2008, email:…
życie akademickie
Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski wręcza nominację dr. hab. Sławomirowi Steinbornowi, prof. UG/fot. Arek Smykowski. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski powołał dra hab. Sławomira Steinborna, prof. UG na stanowisko Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej. Jest to nowe stanowisko, obejmujące kompetencje…