Rzecznik ds. Rzetelności Naukowej na Uniwersytecie Gdańskim

Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski wręcza nominację dr. hab. Sławomirowi Steinbornowi, prof. UG..

Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski wręcza nominację dr. hab. Sławomirowi Steinbornowi, prof. UG/fot. Arek Smykowski.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski powołał dra hab. Sławomira Steinborna, prof. UG na stanowisko Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej. Jest to nowe stanowisko, obejmujące kompetencje kształtowania i utrwalania wysokich standardów naukowej rzetelności na Uniwersytecie Gdańskim.

Głównym zadaniem Rzecznika i kierowanego przez niego Biura będzie podejmowanie działań mających na celu kształtowanie i utrwalanie wysokich standardów rzetelności naukowej na Uniwersytecie Gdańskim. Będzie to m.in. opracowywanie i propagowanie dobrych praktyk naukowych, działalność szkoleniowa oraz zapewnienie infrastruktury technicznej, umożliwiającej wykrywanie przypadków nierzetelności naukowej. Do jego zadań będzie należeć także dbałość o transparentność oraz wspieranie procesu weryfikacji zarzutów i wątpliwości, dotyczących rzetelności naukowej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

Powołanie prof. Sławomirowi Steinbornowi  Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wręczył 27.11.2020 r.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski:

- Powołanie Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej i organizacja jego Biura ma bardzo ważne znaczenie dla usprawnienia i wypracowania na Uniwersytecie Gdańskim dodatkowych procedur, służących edukacji oraz wpieraniu naukowców i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze naukowej rzetelności. Bardzo cenne jest tutaj doświadczenie i ogromna wiedza z zakresu prawa prof. Sławomira Steinborna. Jest to jednocześnie ważny etap odbudowywania wizerunku Uniwersytetu Gdańskiego.

Sławomir Steinborn – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, od 2016 r. pełni urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Jest autorem i współautorem ponad 130 opracowań naukowych z zakresu procedury karnej, prawa konstytucyjnego i europejskiego prawa karnego, w tym artykułów publikowanych w uznanych czasopismach i wydawnictwach zagranicznych, monografii, komentarzy i podręczników akademickich. Jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta i Towarzystwa Maxa Plancka w latach 2008-2009 i 2015 przebywał na stażach naukowych w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Freiburgu (Niemcy). Współpracuje z naukowcami m.in. z Niemiec, Luksemburga, Belgii, Holandii, Włoch i Hiszpanii. W latach 2013-2016 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest autorem ekspertyz prawnych dla m.in. Sejmu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Rady Europy. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych i akademickich, m.in. jest członkiem Zarządu Głównego Societas Humboldtiana Polonorum.

Biuro Rzecznika Prasowego