życie akademickie
NA zdjęciu Bartosz Chojnacki, student UG. Bartosz Chojnacki, przewodniczący Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG, został wybrany do Rady Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (PSRP), będącej organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP. 28 listopada…