kultura
Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego dziennikarka Dorota Karaś została, wraz ze współautorem książki o Annie Walentynowicz, laureatką Nagrody Czytelników w konkursie Grand Press. Dorota Karaś i Marek Sterlingow otrzymali nagrodę za książkę „Walentynowicz. Anna szuka raju” (Wydawnictwo SIW Znak). „To zaskakujący reportaż biograficzny…