życie akademickie
Współpraca międzynarodowa, morskość uczelni, synergia otoczenia biznesowego z akademickim, rankingi i miejsce społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego w regionie – to tylko niektóre tematy poruszane przez Kandydatów do Rady Uczelni podczas spotkania online. Spotkanie ze społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 10 grudnia…