Zakończyło się spotkanie z Kandydatami do Rady Uczelni

Zdjęcie UG z lotu ptaka

Współpraca międzynarodowa, morskość uczelni, synergia otoczenia biznesowego z akademickim, rankingi i miejsce społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego w regionie – to tylko niektóre tematy poruszane przez Kandydatów do Rady Uczelni podczas spotkania online.

Spotkanie ze społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 10 grudnia 2020 r. w formie online (na Platformie MS Teams) oraz w formie transmisji telewizyjnej na kanale Youtube. Zebranych przed monitorami powitał Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski:

- Chciałbym Państwa uprzejmie poinformować, iż poza Panem Maciejem Dobrzynieckim, pozostali członkowie obecnej Rady Uczelni zdecydowali o niekandydowaniu na kolejną kadencję. W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim członkom Rady oraz Panu Przewodniczącemu, dr. Markowi Głuchowskiemu za dwa lata ciężkiej i ofiarnej pracy na rzecz Naszej Uczelni, w tym w szczególności za podjęcie odważnych i natychmiastowych decyzji w celu uzdrowienia sytuacji personalnej w Uniwersytecie Gdańskim. Bardzo dziękuję – mówił podczas spotkania Rektor.

Następnie spotkanie poprowadziła wicedyrektor Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG, red. Dorota Hebel.  Dziesięcioro kandydatów w kolejności alfabetycznej (w dwóch grupach – zgłoszonych spoza UG i z UG) miało możliwość przedstawienia się widzom oraz  poinformowania o powodach kandydowania, związkach z uniwersytetem, regionem i szeroko rozumianą nauką. Kandydaci przedstawili swoją wizję pracy w Radzie Uczelni. Widzowie mieli możliwość zadawania pytań, prowadząca odczytywała też nadesłane wcześniej pytania. Pytano m.in. o wizję rozwoju uniwersytetu (w tym partycypacji finansowej), ewentualny konflikt interesów związany z potencjalnym zasiadaniem w  Radzie UG (pytanie dotyczyło kandydatów z innych uniwersytetów).  Przysłano też m. in. pytania dotyczące kształcenia w odniesieniu do potrzeb rynku pracy oraz priorytetów w działalności UG.

Wybory do Rady Uczelni odbędą się 17 grudnia 2020 r. podczas posiedzenia Senatu UG. W nowej kadencji zwiększy się proporcjonalny udział członków Rady spoza UG: w skład nowej Rady wejdą 4 osoby spoza UG, 2 z Uniwersytetu Gdańskiego oraz, zgodnie z zapisem ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Przewodniczący Parlamentu UG.

O miejsce w Radzie UG na kadencję 2021-2024 ubiegają się:

Kandydaci zgłoszeni spoza wspólnoty Uniwersytetu Gdańskiego (4 mandaty)

1. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2. Radosław Chmieliński, Towarzystwo Okrętowe SA"CHIPOLBROK"

3. Maciej Dobrzyniecki, Konsul Honorowy Hiszpanii w Gdańsku

4. Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski

5. Bartłomiej Glinka, Prezes OMIDA Logistics

6. Tomasz Szymczak, Inkubator "Starter"

7. Łukasz Żelewski, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Kandydaci zgłoszeni ze wspólnoty Uniwersytetu Gdańskiego (2 mandaty)

1. Anna Machnikowska, Wydział Prawa i Administracji UG

2. Cezary Obracht-Prondzyński, Wydział Nauk Społecznych UG

3. Małgorzata Omilanowska, Wydział Historyczny UG

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie internetowej UG

Rada Uniwersytetu Gdańskiego jest organem kolegialnym. Jej zadania określone zostały w par.24 Statutu UG.

 

Biuro Rzecznika Prasowego