Instytut Transportu i Handlu Morskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Instytut Transportu i Handlu Morskiego

Telefon: +48 58 523 14 26
Fax: +48 58 523 13 89
Symbol: 
3100

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu