fbpx Wydział Ekonomiczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Ekonomiczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Ekonomiczny

Symbol: 
E000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Rozwoju

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni