Wydział Ekonomiczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Ekonomiczny

Symbol: 
3000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Rozwoju

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia

Kierownicy Ośrodków

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy inżynieryjno-techniczni