Wydział Ekonomiczny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Telefon: +48 58 523 10 00
Fax: +48 58 523 11 10
Symbol: 
3000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Rozwoju

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia

Kierownicy Ośrodków

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy inżynieryjno-techniczni