MECERN - Medieval Central Europe Research Network – konferencja w języku angielskim

Tematyka konferencji MECERN jest związana z badaniami nad Europą Centralną w okresie średniowiecza. Tym razem tematem wiodącym będą “ Powiązania, współpraca, rywalizacja” (Networks – Cooperation – Rivalry). Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia 2021 roku w trybie online. Językiem konferencji jest język angielski.

 

Program konferencji

plakat wydarzenia
plakat wydarzenia
Zespół Prasowy UG