Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka „Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego. Sposoby prezentacji w mediach”. Publikacja, wpisując się w jubileusz 50-lecia Uczelni, pokazuje udział Uniwersytetu w przemianach regionu pomorskiego ostatnich dwóch dekad.

 

Książka ma charakter interdyscyplinarny. Autorki – prof. Małgorzata Łosiewicz, dr Beata Czechowska-Derkacz (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG) oraz dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil (Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych UG) łącząc wiedzę i doświadczenie z zakresu komunikacji, mediów oraz ekonomii przygotowały publikację pokazującą wpływ Uniwersytetu Gdańskiego na rozwój regionu pomorskiego.

 

Książka zawiera analizę przemian województwa pomorskiego ostatnich dwóch dekad w kluczowych obszarach budowania przewagi konkurencyjnej regionu, m.in. w zakresie szkolnictwa wyższego. Oddzielny rozdział stanowi udział Uniwersytetu Gdańskiego w tych przemianach poprzez realizację projektów regionalnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Unikatowym walorem publikacji jest ukazanie widoczności informacji na temat projektów regionalnych UG w pomorskich mediach. Ważną częścią jest analiza dokumentów strategicznych województwa pomorskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Całość pokazuje obraz uczelni, która wpisuje się w ramy spójnego i zrównoważonego rozwoju regionu.

Książka ukazała się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i stanowi jednocześnie część dorobku publikacyjnego związanego z jubileuszem 50-lecia Uczelni. Wstęp do książki przygotował prof. Krzysztof Bielawski Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Publikacja powstała w ramach wspólnego projektu autorek z Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Ekonomicznego UG z udziałem Biura Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego, a także zewnętrznego partnera – Instytutu Monitorowania Mediów.

 

Z recenzji dra hab. Andrzeja Nowosada (Uniwersytet Jagielloński)

Publikacja w wielu kwestiach może być wzorcem do badań dla wszelkich instytucji i organizacji w perspektywie rozwoju regionalnego. Odnajdą ją dla siebie nie tylko ekonomiści czy specjaliści w zakresie zarządzania lecz także badacze mediów i studenci kierunków studiów w zakresie nauk społecznych. Książka może być przykładem metodologicznym i dokumentowym dla analiz innych podmiotów pod kątem wykorzystania środków unijnych i ich medialnego wydźwięku zarówno w Polsce, jak i innych krajach UE. Ma ona prekursorski charakter.

ZP