Pilotażowy rejs kontenerowy dolną Wisłą - Wisła CARGO 2021

plakat

Celem rejsu jest sprawdzenie możliwości transportu drogą wodną Wisły oraz przeładunku towarów, jako alternatywy dla transportu drogowego czy kolejowego. Rejs odbywa się w ramach projektu EMMA Extension (program INTERREG Region Morza Bałtyckiego).

 

6 kwietnia 2021 roku, rozpocznie się pierwszy w historii komercyjny rejs kontenerowy Wisłą z Gdańska do Chełmna. Przeładunek towarów nastąpi 8 kwietnia, na nabrzeżu wiślanym na wysokości Chełmna, skąd ciężarówki odbiorą kontenery z ładunkiem dla firm z regionu. Następnie barka załadowana zostanie towarem skierowanym na eksport i wróci na Wybrzeże.

- Inicjatywa organizacji komercyjnego rejsu kontenerowego Wisłą z Gdańska do Chełmna wpisuje się w działania mające na celu włączenie transportu wodnego śródlądowego do obsługi zaplecza dynamicznie rozwijającego się portu morskiego w Gdańsku. Przemawiają za tym nie tylko doświadczenia największych portów morskich w Europie (Rotterdam, Antwerpia, Hamburg,) w których transport wodny śródlądowy  obsługuje od 10% do 45% przeładunków, ale także konieczność promowania mniej emisyjnych gałęzi transportu, jako jednego ze sposobów realizacji koncepcji Europejskiego Zielonego Ładumówi dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego UG.

- Wszelkie działania mające na celu włączenie transportu wodnego śródlądowego do obsługi kontenerów w porcie morskim w Gdańsku są jak najbardziej słuszne. Jednak w odniesieniu do planowanego 6 kwietnia 2021 r. rejsu można zasygnalizować pewne obawy. Pojawia się pytanie, czy pomyślna realizacja rejsu kontenerowego drogą wodną Wisłą z Gdańska do Chełmna nie przyczyni się do odsunięcia w czasie inwestycji mających na celu zagospodarowanie drogi wodnej dolnej Wisły zgodnie z IV klasą żeglowności. W tym kontekście można przypomnieć fakt, że w 2014 r. podobna inicjatywa miała miejsce w odniesieniu do drogi wodnej Odry. Kiedy to w ramach projektu „Nasza Odra” zorganizowany został przez „Radę Kapitanów Żeglugi Śródlądowej” rejs „kontenerowy” ze Szczecina do Koźla. Rejs ten zakończył się sukcesem. W konsekwencji w przestrzeni publicznej pojawiły się opinie, że skoro Odra jest żeglowana to potrzeba jej przebudowy nie ma uzasadnienia. Spotkało się to wówczas ze zdecydowaną krytyczną reakcją ze strony środowisk naukowych, jak i praktyków zajmujących się śródlądowymi drogami wodnymi, którzy komentując to wydarzenie uznali, że to jednie splot sprzyjających okoliczności spowodował, że tego typu rejs mógł się zakończyć powodzeniem. Pojawia się więc pytanie, czy organizacja 6 kwietnia 2021r. rejsu kontenerowego Wisłą z Gdańska do Chełmna przyniesie pożądane efektydodaje dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG.

Rejs organizowany przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego ma na celu promocję śródlądowego transportu wodnego, jako najbardziej ekonomicznego, bezpiecznego i przyjaznego środowisku oraz zwiększenie wiedzy o usługach śródlądowych wśród przedsiębiorców i firm spedycyjnych.

Poza promocją żeglugi śródlądowej rejs ma jeszcze jeden ważny cel, a mianowicie praktyczne sprawdzenie możliwości transportu drogą wodną oraz przeładunku towarów, które podążają z portów morskich w głąb kraju jako alternatywy dla transportu drogowego czy kolejowego. Podczas transportu sprawdzane będzie oznakowanie nawigacyjne określające przebieg szlaku, przepustowość drogi wodnej oraz lokalizacja trudnych i uciążliwych dla żeglugi miejsc na tym odcinku Wisły.

W Europie transport wodny śródlądowy odgrywa bardzo ważną rolę. Ponad 37 000 kilometrów dróg wodnych łączy setki miast i regionów przemysłowych. Trzynaście państw członkowskich posiada wzajemnie połączoną sieć dróg wodnych. W Polsce na tę chwilę sytuacja żeglugi śródlądowej wygląda nieco inaczej, żegluga śródlądowa nie odgrywa, aż tak znaczącej roli w systemie transportowym, a jest to związane głównie z niedostatecznym zagospodarowaniem dróg żeglownych.

Po więcej informacji na temat pilotażowego rejsu kontenerowego dolną Wisłą zapraszamy na stronę dedykowaną wydarzeniu http://wislacargo.kujawsko-pomorskie.pl/

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG