Podróże, wojaże i peregrynacje. Konferencja na Wydziale Historycznym UG.

plakat wydarzenia

Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu – to tytuł konferencji naukowej, organizowanej w kwietniu przez Wydział Historyczny UG. Przez dwa dni naukowcy z różnych ośrodków naukowych będą dyskutować o sposobach podróżowania drogą morską i lądową od czasów dawnych po współczesne.

- Dziś, kiedy podróżowanie jest niemal niemożliwe, a przynajmniej mocno utrudnione, jednym ze sposobów zaspokajania potrzeby odkrywania nowych miejsc i peregrynowania (choć tylko w czasie), może być dzielenie się swoją wiedzą na ten temat – przekonują dr Iwona Janicka i dr Anna Łysiak-Łątkowska, organizatorki konferencji z Wydziału Historycznego UG.

Konferencja pt. Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2021 r. na platformie MS Teams. Udział w niej weźmie 17 przedstawicieli różnych instytucji naukowych, którzy przybliżą logistykę wojaży w różnych epokach, opowiedzą czym podróżowano, z jaką prędkością, jakie niewygody należało znosić podczas drogi, a także jakie niebezpieczeństwa czekały na podróżnych.

Prelegenci wystąpią w czterech panelach tematycznych: zaplecze techniczne i logistyka podróży, Podróż i transport konny, transport morski oraz drogi kolejowe i inne środki transportu.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

15 kwietnia 2021

PANEL I: ZAPLECZE TECHNICZNE I LOGISTYKA PODRÓŻY

9.30 – dr Iwona JANICKA - otwarcie konferencji.

9.40-10.00 mgr Beata SAWICKA, Podróż wizytacyjna bpa włocławskiego po diecezji kujawsko-pomorskiej (1546-1547).

10.00-10.20 prof. dr hab. Adam KUCHARSKI, Austerie, karczmy i hotele. Warunki i koszty pobytów stacjonarnych podczas podróży w źródłach polskich z  XVII i XVIII w. Refleksje i postulaty badawcze.

10.20-10.40 mgr Andrzej TALAREK, Podróże oraz podróżowanie w czasie powstania listopadowego (1830-1831).

10.40-11.00 dr Anna RZEPKA, Podróżowanie dookoła świata w latach 20. ubiegłego stulecia we wspomnieniach Tadeusza Perkitnego – wybrane epizody w Ameryce Południowej.

11.00 - dyskusja

PANEL II: PODRÓŻ I TRANSPORT KONNY

11.30-11.50 mgr Adam LUBOCKI, Koń jako środek transportu informacji –mongolski system pocztowy w XIII w.

11.50-12.10 mgr Maciej MAMET, Dyliżansem z Gdańska do Lejdy. Warunki podróżowania po Europie W świetle relacji Christiana Gabriela Fischera (wrzesień-listopad 1727 roku).

12.10-12.30 mgr Marta KRÓL, Polskie powozy na europejskich dworach.

12.30-13.00 prof. dr hab. LeonidVYSKOCHKOV, prof. dr hab. Ałła SHELAEVA, Николай I на дорогах империи (транспорт и особенности передвижения) (Mikołaj I na drogach imperium (cechy transportu i ruchu)).

13.00 – dyskusja.

 

16 kwietnia 2021

PANEL III: PODRÓŻE MORSKIE

9.30  dr Anna ŁYSIAK-ŁĄTKOWSKA - otwarcie konferencji.

9.40-10.00 prof. dr hab. Jakub BASISTA, Viaje alrededor del mundo, czyli jak Martin Ignacio de Loyola okrążył ziemię tam i z powrotem.

10.00-10.20 mgr Paulina NORTOWSKA, Wyzwania podróżnicze –podróż morska do Anglii w XVI-XVII w.

10.20-10.40 prof. dr hab. Lidia KUCHTÓWNA, Podróż drogą morską z Marsylii do Szanghaju i Tokio (w latach 1919-1921).

10.40-11.00 mgr Jerzy BRODOWSKI, Morskie podróże na polskich transatlantykach w okresie Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939).

11.00 – dyskusja.

PANEL IV: DROGI KOLEJOWE I INNE ŚRODKI TRANSPORTU

11.30-11.50 mgr Agnieszka BARAN, Uprzedzenia względem cyklistów na łamach „Cyklisty”.

11.50-12.10 dr Marianna MOWNA, Przewodniki lwowską koleją elektryczną początku XX wieku.

12.10-12.30 mgr Rafał KAMIŃSKI,  Z nostalgią o przeszłości”. Tramwaje i trolejbusy whistorii słupskiej komunikacji publicznej i pamięć o nich.

12.30-12.50 dr Piotr KOPROWSKI, Podróż i przygoda w powieści cyklicznej o Panu Samochodziku Zbigniewa Nienackiego.

11.00 – dyskusja.

 

Link do konferencji: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG