Pożegnanie dr Anny Bobłowskiej

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr Anny Bobłowskiej,
wieloletniej Pracownicy Instytutu Psychologii WNS UG.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają
Dyrekcja, Pracownicy oraz Studenci Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Cześć Jej pamięci

oddają również

Rektor, Senat

oraz Społeczność Akademicka

Uniwersytetu Gdańskiego

Dodano przez: Zespół prasowy UG