pożegnania
Z żalem i smutkiem informujemy, że w nocy, z 16 na 17 marca 2022. r. odszedł dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG Prof. Tadeusz Dmochowski był politologiem, absolwentem historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego (1988). Zawodowo związany z naszą Uczelnią od 1996 r. Współtwórca Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG. Przez wiele lat pracował jako zastępca…
pożegnania
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 3 marca 2022 roku zmarł emerytowany pracownik naukowy doktor Czesław Demel. Wieloletni wykładowca akademicki  w Instytucie Nauk Politycznych, później w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Współczesnych Problemów Ustrojowych i Międzynarodowych. Wysoko ceniony pedagog, zaangażowany  w doskonalenie kadr w systemie kształcenia ustawicznego  i w działalność…
pożegnania
Z głębokim smutkiem informujemy, że 20 grudnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. n. med. Wiesław Antoni Makarewicz rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1999-2005, prodziekan Wydziału Lekarskiego w kadencji 1981-1984, a w latach 1987-1993 prorektor ds. nauki. Współtwórca i pierwszy dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Profesor zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Biochemii, były kierownik Katedry…
pożegnania
Z żalem i smutkiem informujemy, że 22 października 2021 r. odszedł prof. dr hab. Piotr Lass Od roku 2011 również pracował w Zakładzie Biomateriałów i Fizyki Medycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Współzałożyciel kierunku „Fizyka medyczna” współprowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny…
pożegnania
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra hab.  Henryka Leszczyńskiego, prof. UG   wieloletniego i  zasłużonego Pracownika Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.   Rodzinie oraz Bliskim wyrazy współczucia składają Rektor, Senat i Społeczność Akademicka  Uniwersytetu Gdańskiego  
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 28 sierpnia 2021 zmarła prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk profesor zwyczajna w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym UG językoznawczyni w dyscyplinie językoznawstwo niemieckie, specjalistka m.in. w dziedzinie języka niemieckiego na polsko-niemieckim pograniczu językowym, znakomita wykładowczyni akademickiej. Cześć Jej pamięci oddają Rektor i…
pożegnania
W dniu 26 lipca 2021 roku zmarł prof. dr hab. Lech Marian Mokrzecki, dr h.c. Uniwersytetu w Linkoping (Szwecja, 1990)   ur. 5 kwietnia 1935 roku w Warszawie;  absolwent UMK (studia historyczne) i PWSM w Sopocie (klasa wiolonczeli); wybitny uczony; pedagog z zamiłowania, z wykształcenia muzyk, a przede wszystkim historyk  - wytrawny badacz dziejów nauki, oświaty i kultury polskiej od XVI do XX wieku, znakomity znawca…
pożegnania
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 19 lipca 2021 zmarła Danuta Nowosielska wieloletnia niezwykle sumienna, życzliwa i oddana swojej pracy pracowniczka Dziekanatu Wydziałów Filologiczno-Historycznego oraz Filologicznego. Składając głębokie wyrazy współczucia Rodzinie ze smutkiem wspominamy jej dobre serce i koleżeńskość. Cześć Jej pamięci oddają Rektor i Senat wraz ze społecznością akademicką Uniwersytetu…
pożegnania
Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że zmarła  Pani dr Katarzyna Żółkoś,  Kierownik Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni pracownik i oddany wykładowca akademicki Wydziału Biologii, Osoba pełna pasji, oddana studentom i sprawom Wydziału, przepełniona życzliwością dla innych,  Przyjaciółka i Koleżanka wielu z nas.   Cześć Jej pamięci oddają Rektor i Senat wraz ze społecznością akademicką …
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 19 kwietnia 2021 zmarła Profesor dr hab. Regina Pawłowska ceniona językoznawczyni i  dydaktyk, związana z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego od początku istnienia naszej uczelni. Jak sama kiedyś napisała: „…Pan Bóg obdarował mnie życiem trudnym w ciężkich czasach bolszewizmu, wojny, przemieszczeń się życiowych na duże odległości, ale jednocześnie – życiem…
pożegnania
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Anny Bobłowskiej, wieloletniej Pracownicy Instytutu Psychologii WNS UG. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Dyrekcja, Pracownicy oraz Studenci Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Cześć Jej pamięci oddają również Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora dr. hab. Józefa Grabarka cenionego w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym językoznawcę, nauczyciela akademickiego, inicjatora oraz twórcę Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz kierunku lingwistyka stosowana na Wydziale Filologicznym UG, od 2009 przez wiele lat kierownika Zakładu, a następnie Katedry Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki. Żegnamy twórcę…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 marca 2021 r. zmarł nasz Kolega i Współpracownik doktor RYSZARD PAŁGAN wieloletni naukowiec i niezmiernie lubiany przez studentów wykładowca na Wydziale Ekonomicznym UG, który przez ponad 40 lat łączył pracę na Uczelni z pracą w różnych przedsiębiorstwach. Specjalizował się w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych z zagadnień marketingu, kontaktów handlowych, negocjacji w biznesie oraz…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Piotra Świąca znanego prezentera i dziennikarza telewizyjnego, absolwenta i nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 5 marca 2021 r. Miał 54 lata. Zdążył jeszcze poprowadzić piątkowe wydanie „Panoramy”. Wracał do domu. Piotr Świąc od początku swojej kariery zawodowej był związany z TVP Gdańsk i Uniwersytetem Gdańskim. Był…
pożegnania
Z najgłębszym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Jerzego Limona, światowej sławy Szekspirologa i wybitnego wykładowcy na Wydziale Filologicznym UG.   Profesor dr hab. Jerzy Limon był znakomitą osobowością, współtwórcą i legendą gdańskiego życia kulturalnego oraz Instytutu Anglistyki  i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG, uwielbianym przez studentów, pełnym pasji wykładowcą, fundatorem i …
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Profesora Andrzeja Piskozuba  wybitnego naukowca specjalizującego się w dziedzinie historii i geografii cywilizacji. Prof. Andrzej Piskozub pełnił funkcję Dziekana Wydziału Ekonomiki Transportu w Uniwersytecie Gdańskim. Był również twórcą Zakładu Ekonomiki Transportu, Katedry Nauki o Cywilizacji. Żegnamy cenionego wychowawcę wielu pokoleń studentów i naukowców. Rodzinie…
pożegnania
Głęboko zasmuceni żegnamy Profesor Małgorzatę Czerską, która najlepszy swój czas aktywności zawodowej poświęciła pokoleniom studentów i doktorantów Wydziału Zarządzania UG oraz nam – Jej koleżankom i kolegom, dla których była wzorem pracowitości i sumienności. Odeszła od nas Osoba promieniująca życzliwością i wrażliwością, zawsze chętna do współpracy i pomocy, darząca innych zaufaniem i uśmiechem, aż do ostatnich dni,…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 17 grudnia 2020 r. w wieku 84 lat  zmarł Profesor Bogusław Cygler  wybitny polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii Polski i powszechnej XIX wieku. Całe Jego życie zawodowe związane było z naszą uczelnią, początkowo z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku, a następie z Uniwersytetem Gdańskim. Prof. Bogusław Cygler pełnił szereg…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 listopada 2020 r. zmarł nasz Kolega i Współpracownik profesor doktor habilitowany ZENON KAMIŃSKI oddany swojej pracy naukowiec i nauczyciel akademicki, wybitny specjalista w dziedzinie handlu zagranicznego oraz ubezpieczeń gospodarczych. Całe swoje życie zawodowe poświęcił społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu studiów w WSHM i zdobyciu doświadczeń zawodowych w…
pożegnania
Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 1 listopada 2020 roku zmarł Profesor Jarosław Warylewski, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2004 - 2012, wychowawca wielu pokoleń karnistów. Oddany mąż i ojciec, nauczyciel i przyjaciel. Przeżył 61 lat. Profesor Jarosław Warylewski był autorem i współautorem ponad 150 publikacji z…
życie akademickie
W dniu Wszystkich Świętych wspominamy wszystkich członków naszej uniwersyteckiej społeczności, którzy od nas odeszli. Oddajemy Im cześć i szacunek. W ostatnim roku odeszli od nas: Data Jan, Wydział Filologiczny Grinberg Marek, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki Hamerska Magdalena, Biblioteka UG Hermann Marek, Biblioteka UG…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,   że w dniu 27 października 2020 r. w wieku 91 lat  zmarła Profesor Maria Bogucka  wybitna polska historyczka związana naukowo przez ponad pół wieku z Instytutem Historii PAN, znawczyni dziejów dawnego Gdańska i Rzeczpospolitej, członkini Polskiej Akademii Umiejętności, pierwsza redaktorka miesięcznika „Mówią Wieki”, wieloletnia redaktorka naczelna czasopisma „Acta Poloniae…
pożegnania
Z wielkim żalem informujemy, że zmarła Justyna Rygelska, absolwentka biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Straciliśmy wspaniałego człowieka, o wielkim sercu i skromności. Cześć Jej pamięci. Społeczność MWB UG i GUMed.  
pożegnania
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Wojciecha Rybowskiego, założyciela i wieloletniego Prezesa Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, pracownika Instytutu Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego (wówczas Wydziału Ekonomiki Transportu) Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1974-1987. Pan dr hab.  Wojciech Rybowski był związany z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego od 1966 roku…
pożegnania
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Edwarda Kajdańskiego, urodzonego w Harbinie badacza i znawcy Chin, od wielu lat związanego z Centrum Studiów Azji Wschodniej UG, wiceprzewodniczącego Rady Naukowej CSAW UG.  Edward Kajdański, pisarz, malarz, dyplomata, od wielu lat współpracujący z Uniwersytetem Gdańskim (był członkiem Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej UG), wyróżniony odznaczeniem „…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu  21 sierpnia 2020 r. zmarł dr Jacek Dmowski   emerytowany, wieloletni Pracownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA, znawca prawa rzymskiego. W trudnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi Zmarłego. Pozostanie zawsze w naszej pamięci.   Kolegium Dziekańskie, Rada Dziekana i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wraz z całą społecznością…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 23 sierpnia 2020 r. zmarła Profesor Maria Janion, Wybitna Humanistka, Autorytet, Artystka Uniwersytetu, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego: „za stworzenie nowej wizji humanistyki, za znakomite dzieła o romantyzmie, które kształtują polską wyobraźnię zbiorową, za wybitny wkład w rozwój gdańskiego środowiska naukowego” (1994). Profesor Maria Janion była twórczynią…
pożegnania
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 sierpnia 2020 roku zmarł w Itace (stan Nowy Jork, USA) w wieku 98 lat profesor Harold A. Scheraga, doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego (2005 rok), światowej sławy biofizyk i jeden z pionierów zastosowania metod teoretycznych i obliczeniowych do badania molekuł. Jego największe dokonania naukowe dotyczyły mechanizmów zwijania białek, ponadto wniósł ogromny…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. mgr Hanny Miadełko-Ładoś, wieloletniego starszego wykładowcy Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, cenionego i szanowanego nauczyciela akademickiego oraz trenera wielu pokoleń studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim składają: Rektor, Senat i społeczność akademicka. Pogrzeb odbędzie się na…
pożegnania
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 16 lipca 2020 r. zmarł dr hab. Jan Data, prof. UG., pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Dr hab. Jan Data, prof. UG (5 kwietnia 1940 – 16 lipca 2020) - z urodzenia Wielkopolanin, z wyboru gdańszczanin. Polonista, historyk literatury, wychowawca wielu pokoleń uczniów. Nasz Profesor, Nauczyciel, Promotor, Przyjaciel, pozytywista z ducha i pasji, pełen energii…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 czerwca 2020 roku, po długiej walce z chorobą zmarł prof. dr hab. Marek Grinberg, wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, wybitny fizyk, naukowiec, twórca. Pomimo choroby nigdy się nie poddał i do ostatniego momentu oddany był nauce, która była nie tyle jego pracą, co pasją i miłością. Profesor Marek…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Pani Emilii Borockiej wieloletniej, cenionej i szanowanej pracownicy Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Odeszła od nas pogodna i serdeczna Koleżanka. Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia składają Senat, Rektor i społeczność akademicka UG.   Uroczystości…
pożegnania
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Jana Stanisława Lipińskiego, wybitnego matematyka, emerytowanego pracownika Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Cześć Jego pamięci składają Senat, Rektor i społeczność akademicka UG.