Pożegnanie - prof. dr hab. Harold A. Scheraga

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 sierpnia 2020 roku zmarł w Itace (stan Nowy Jork, USA) w wieku 98 lat profesor Harold A. Scheraga, doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego (2005 rok), światowej sławy biofizyk i jeden z pionierów zastosowania metod teoretycznych i obliczeniowych do badania molekuł. Jego największe dokonania naukowe dotyczyły mechanizmów zwijania białek, ponadto wniósł ogromny wkład w rozwój i zastosowanie metod optymalizacji globalnej do badania struktury makromolekuł oraz klastrów i kryształów molekularnych.

Profesor Harold A. Scheraga urodził się w roku 1921 na Brooklynie. Stopień bakałarza uzyskał w roku 1941 w City College w Nowym Jorku a stopień doktora w roku 1946 na Uniwersytecie Duke’a, gdzie pracował pod kierunkiem m.in. prof. Fritza Londona. Staż podoktorski odbył na Harvardzie pod kierunkiem prof. Johna Edsalla. Dalszą swoją karierę (począwszy od roku 1947) związał z Uniwersytetem Cornella w Itace, przechodząc tam wszystkie stopnie kariery akademickiej od asystenta do zatrudnionego na stałe profesora.

Profesor Harold A. Scheraga był autorem ponad 1000 artykułów naukowych i kilkudziesięciu przeglądowych, z których kilka zostało uznanych za klasykę w dziedzinie. Jego prace były cytowane łącznie ponad 60 tys. razy i był on jednym z nielicznych amerykańskich chemików, których indeks Hirscha przekraczał 100. Był kilkakrotnie nominowany do Nagrody Nobla.

Profesor Scheraga był długoletnim (począwszy od roku 1990) współpracownikiem i wielkim przyjacielem Wydziału Chemii UG oraz całego naszego Uniwersytetu. Bardzo poważał polskich naukowców, uważając ich za najlepszych współpracowników. W bardzo dużym stopniu dzięki długoletniej  współpracy z Nim rozwinęła się na Wydziale Chemii chemia teoretyczna.

Profesor Scheraga pozostawił po sobie kilkuset uczniów, z których wielu uzyskało samodzielne pozycje naukowe w USA, Polsce, Korei Południowej, Japonii, Indiach, Argentynie, na Węgrzech oraz w wielu innych krajach. Zawsze był otwarty oraz ciekawy innych kultur i miał rzadki dar trwałego przyciągania do siebie ludzi, co owocowało długoletnimi współpracami naukowymi.

Więcej o życiu i twórczości Profesora można znaleźć na stronie domowej jego grupy oraz na stronie Wikipedii.

Biuro Rzecznika Prasowego