Pożegnanie - prof. dr hab. Marek Grinberg

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 czerwca 2020 roku, po długiej walce z chorobą zmarł prof. dr hab. Marek Grinberg, wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, wybitny fizyk, naukowiec, twórca. Pomimo choroby nigdy się nie poddał i do ostatniego momentu oddany był nauce, która była nie tyle jego pracą, co pasją i miłością.

Profesor Marek Grinberg współpracował z wieloma naukowcami z całego świata, był uznanym autorytetem w dziedzinie spektroskopii ciała stałego. Był twórcą i wieloletnim Kierownikiem Zakładu Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie kierując pracami doświadczalnymi wciąż pozostawał fizykiem teoretykiem. Jako nauczyciel akademicki i naukowiec swą pasją inspirował studentów, współpracowników oraz wszystkich, którzy mieli z Profesorem styczność. Ceniony przede wszystkim za pracowitość i rzetelność, ale także za otwartość i poczucie humoru.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek, 10 lipca. O godz. 11:30 - wystawienie urny w Kaplicy na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku, o 12:00 - odprowadzenie do kolumbarium.

Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów, lecz o datki i wpłaty na rzecz schroniska dla zwierząt KOTangens lub inną dowolną organizację charytatywną.

Biuro Rzecznika Prasowego