Odszedł Prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 1 listopada 2020 roku zmarł Profesor Jarosław Warylewski, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2004 - 2012, wychowawca wielu pokoleń karnistów. Oddany mąż i ojciec, nauczyciel i przyjaciel. Przeżył 61 lat.

Profesor Jarosław Warylewski był autorem i współautorem ponad 150 publikacji z zakresu prawa karnego. Był promotorem dwunastu rozpraw doktorskich. Jego Mistrzem naukowym był Prof. dr Marian Cieślak, toteż zawsze podążał w swojej pracy badawczej za zawołaniem: in dubio pro humanitate. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Medalem za długoletnią służbę (2008). Za osiągnięcia naukowe odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi (2013), a za osiągnięcia dydaktyczne Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015).

Profesor Jarosław Warylewski zawsze był wierny prawdzie, stał na straży wartości demokratycznych i praw człowieka. Z oddaniem służył Uczelni, Wydziałowi, Katedrze, swoim Pracownikom i Uczniom. Nauka polskiego prawa karnego i nasza społeczność poniosły niepowetowaną stratę.

Profesor Jarosław Warylewski na zawsze pozostanie w naszych sercach.

 

Cześć Jego pamięci składają Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wierny sługa dobrego prawa. Profesor Jarosław Warylewski (1959-2020) - wspomnienie dr Tomasza Snarskiego o Ś.P. Profesorze Jarosławie Warylewskim.

Biuro Rzecznika Prasowego UG