pożegnania
 13 września br. odeszła  Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba, emerytowana Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.   Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba prawie całe swoje zawodowe życie związała z Wydziałem Zarządzania UG, w szczególności z Katedrą Finansów. Dawała przykład pracowitości, sumienności i skrupulatności w realizacji badań naukowych oraz w kształceniu studentów. Imponowała skromnością i…
pożegnania
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci    prof. dra hab. Krzysztofa Szałuckiego   Prof. dr hab. Krzysztof Szałucki był emerytowanym profesorem nauk ekonomicznych,  prodziekanem Wydziału Ekonomiki Transportu UG (1990 - 1993), prodziekanem Wydziału Ekonomicznego UG (1993 - 1996), dyrektorem Kolegium Ekonomicznego UG (1993 - 2004), kierownikiem Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dra hab. Jacka Taraszkiewicza, prof. UG Dyrektora Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej w Uniwersytecie Gdańskim, Prorektora ds. Studenckich dwóch kadencji w latach 2002 – 2008.   Prof. Jacek Taraszkiewicz był wieloletnim pracownikiem Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG, przez wiele lat pełnił funkcję…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12 czerwca 2022 r. w wieku 98 lat  zmarł Profesor Florian Stasik  wieloletni pracownik Instytutu Historii UG, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii stosunków międzynarodowych. Niestrudzony badacz dziejów Polonii w Stanach Zjednoczonych. Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni (1948-1952) i w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w…
pożegnania
Z żalem i smutkiem informujemy, że w nocy, z 16 na 17 marca 2022. r. odszedł dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG Prof. Tadeusz Dmochowski był politologiem, absolwentem historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego (1988). Zawodowo związany z naszą Uczelnią od 1996 r. Współtwórca Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG. Przez wiele lat pracował jako zastępca…
pożegnania
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 3 marca 2022 roku zmarł emerytowany pracownik naukowy doktor Czesław Demel. Wieloletni wykładowca akademicki  w Instytucie Nauk Politycznych, później w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Współczesnych Problemów Ustrojowych i Międzynarodowych. Wysoko ceniony pedagog, zaangażowany  w doskonalenie kadr w systemie kształcenia ustawicznego  i w działalność…
pożegnania
Z głębokim smutkiem informujemy, że 20 grudnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. n. med. Wiesław Antoni Makarewicz rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1999-2005, prodziekan Wydziału Lekarskiego w kadencji 1981-1984, a w latach 1987-1993 prorektor ds. nauki. Współtwórca i pierwszy dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Profesor zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Biochemii, były kierownik Katedry…
pożegnania
Z żalem i smutkiem informujemy, że 22 października 2021 r. odszedł prof. dr hab. Piotr Lass Od roku 2011 również pracował w Zakładzie Biomateriałów i Fizyki Medycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Współzałożyciel kierunku „Fizyka medyczna” współprowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny…
pożegnania
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra hab.  Henryka Leszczyńskiego, prof. UG   wieloletniego i  zasłużonego Pracownika Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.   Rodzinie oraz Bliskim wyrazy współczucia składają Rektor, Senat i Społeczność Akademicka  Uniwersytetu Gdańskiego  
pożegnania
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 19 lipca 2021 zmarła Danuta Nowosielska wieloletnia niezwykle sumienna, życzliwa i oddana swojej pracy pracowniczka Dziekanatu Wydziałów Filologiczno-Historycznego oraz Filologicznego. Składając głębokie wyrazy współczucia Rodzinie ze smutkiem wspominamy jej dobre serce i koleżeńskość. Cześć Jej pamięci oddają Rektor i Senat wraz ze społecznością akademicką Uniwersytetu…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 19 kwietnia 2021 zmarła Profesor dr hab. Regina Pawłowska ceniona językoznawczyni i  dydaktyk, związana z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego od początku istnienia naszej uczelni. Jak sama kiedyś napisała: „…Pan Bóg obdarował mnie życiem trudnym w ciężkich czasach bolszewizmu, wojny, przemieszczeń się życiowych na duże odległości, ale jednocześnie – życiem…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora dr. hab. Józefa Grabarka cenionego w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym językoznawcę, nauczyciela akademickiego, inicjatora oraz twórcę Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz kierunku lingwistyka stosowana na Wydziale Filologicznym UG, od 2009 przez wiele lat kierownika Zakładu, a następnie Katedry Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki. Żegnamy twórcę…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 marca 2021 r. zmarł nasz Kolega i Współpracownik doktor RYSZARD PAŁGAN wieloletni naukowiec i niezmiernie lubiany przez studentów wykładowca na Wydziale Ekonomicznym UG, który przez ponad 40 lat łączył pracę na Uczelni z pracą w różnych przedsiębiorstwach. Specjalizował się w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych z zagadnień marketingu, kontaktów handlowych, negocjacji w biznesie oraz…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Piotra Świąca znanego prezentera i dziennikarza telewizyjnego, absolwenta i nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 5 marca 2021 r. Miał 54 lata. Zdążył jeszcze poprowadzić piątkowe wydanie „Panoramy”. Wracał do domu. Piotr Świąc od początku swojej kariery zawodowej był związany z TVP Gdańsk i Uniwersytetem Gdańskim. Był…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Profesora Andrzeja Piskozuba  wybitnego naukowca specjalizującego się w dziedzinie historii i geografii cywilizacji. Prof. Andrzej Piskozub pełnił funkcję Dziekana Wydziału Ekonomiki Transportu w Uniwersytecie Gdańskim. Był również twórcą Zakładu Ekonomiki Transportu, Katedry Nauki o Cywilizacji. Żegnamy cenionego wychowawcę wielu pokoleń studentów i naukowców. Rodzinie…
pożegnania
Głęboko zasmuceni żegnamy Profesor Małgorzatę Czerską, która najlepszy swój czas aktywności zawodowej poświęciła pokoleniom studentów i doktorantów Wydziału Zarządzania UG oraz nam – Jej koleżankom i kolegom, dla których była wzorem pracowitości i sumienności. Odeszła od nas Osoba promieniująca życzliwością i wrażliwością, zawsze chętna do współpracy i pomocy, darząca innych zaufaniem i uśmiechem, aż do ostatnich dni,…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 17 grudnia 2020 r. w wieku 84 lat  zmarł Profesor Bogusław Cygler  wybitny polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii Polski i powszechnej XIX wieku. Całe Jego życie zawodowe związane było z naszą uczelnią, początkowo z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku, a następie z Uniwersytetem Gdańskim. Prof. Bogusław Cygler pełnił szereg…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 listopada 2020 r. zmarł nasz Kolega i Współpracownik profesor doktor habilitowany ZENON KAMIŃSKI oddany swojej pracy naukowiec i nauczyciel akademicki, wybitny specjalista w dziedzinie handlu zagranicznego oraz ubezpieczeń gospodarczych. Całe swoje życie zawodowe poświęcił społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu studiów w WSHM i zdobyciu doświadczeń zawodowych w…
pożegnania
Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 1 listopada 2020 roku zmarł Profesor Jarosław Warylewski, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2004 - 2012, wychowawca wielu pokoleń karnistów. Oddany mąż i ojciec, nauczyciel i przyjaciel. Przeżył 61 lat. Profesor Jarosław Warylewski był autorem i współautorem ponad 150 publikacji z…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,   że w dniu 27 października 2020 r. w wieku 91 lat  zmarła Profesor Maria Bogucka  wybitna polska historyczka związana naukowo przez ponad pół wieku z Instytutem Historii PAN, znawczyni dziejów dawnego Gdańska i Rzeczpospolitej, członkini Polskiej Akademii Umiejętności, pierwsza redaktorka miesięcznika „Mówią Wieki”, wieloletnia redaktorka naczelna czasopisma „Acta Poloniae…
pożegnania
Z wielkim żalem informujemy, że zmarła Justyna Rygelska, absolwentka biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Straciliśmy wspaniałego człowieka, o wielkim sercu i skromności. Cześć Jej pamięci. Społeczność MWB UG i GUMed.  
pożegnania
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Wojciecha Rybowskiego, założyciela i wieloletniego Prezesa Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, pracownika Instytutu Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego (wówczas Wydziału Ekonomiki Transportu) Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1974-1987. Pan dr hab.  Wojciech Rybowski był związany z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego od 1966 roku…
pożegnania
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Edwarda Kajdańskiego, urodzonego w Harbinie badacza i znawcy Chin, od wielu lat związanego z Centrum Studiów Azji Wschodniej UG, wiceprzewodniczącego Rady Naukowej CSAW UG.  Edward Kajdański, pisarz, malarz, dyplomata, od wielu lat współpracujący z Uniwersytetem Gdańskim (był członkiem Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej UG), wyróżniony odznaczeniem „…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. mgr Hanny Miadełko-Ładoś, wieloletniego starszego wykładowcy Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, cenionego i szanowanego nauczyciela akademickiego oraz trenera wielu pokoleń studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim składają: Rektor, Senat i społeczność akademicka. Pogrzeb odbędzie się na…
pożegnania
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 16 lipca 2020 r. zmarł dr hab. Jan Data, prof. UG., pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Dr hab. Jan Data, prof. UG (5 kwietnia 1940 – 16 lipca 2020) - z urodzenia Wielkopolanin, z wyboru gdańszczanin. Polonista, historyk literatury, wychowawca wielu pokoleń uczniów. Nasz Profesor, Nauczyciel, Promotor, Przyjaciel, pozytywista z ducha i pasji, pełen energii…
pożegnania
26 marca 2020 r. zmarł Maciej Kosycarz, wieloletni współpracownik Uniwersytetu Gdańskiego i absolwent naszej uczelni. Znakomity i ceniony fotoreporter, autor kilkunastu tysięcy zdjęć publikowanych w Polsce i za granicą oraz ponad dwudziestu albumów fotograficznych, a także wystaw, m.in. „Zwykłe Miasto – Gdańsk w obiektywie ojca i syna”. Potrafił łączyć niezwykłą pasję z pracowitością. Prowadził jedną z największych i…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Pani Emilii Borockiej wieloletniej, cenionej i szanowanej pracownicy Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Odeszła od nas pogodna i serdeczna Koleżanka. Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia składają Senat, Rektor i społeczność akademicka UG.   Uroczystości…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2020 r. zmarł ś.p. Dr inż. Jerzy Wojtkowiak emerytowany nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń absolwentów, wspaniały, nieodżalowany Kolega i Przyjaciel Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 03 lutego 2020 o godz. 12.30  w Kościele p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku - Chełmie.  Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 14.00 na …
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 28 grudnia 2019 roku zmarła ś. p. Małgorzata Bogdańska wieloletni i zasłużony pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, wspaniała Koleżanka i Przyjaciółka wielu z nas. Pani Małgorzata Bogdańska całą swoją 40 letnią pracę zawodową związała z naszą uczelnią. Rozpoczęła ją w 1974 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, od 1992 roku do przejścia na emeryturę pracowała na…
pożegnania
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Jana Stanisława Lipińskiego, wybitnego matematyka, emerytowanego pracownika Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Cześć Jego pamięci składają Senat, Rektor i społeczność akademicka UG.
pożegnania
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że dnia 19 grudnia 2019 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej Hieronim Stępniak. Jako nauczyciel akademicki oraz naukowiec, swą wiedzą i pasją do integracji europejskiej inspirował studentów, współpracowników oraz wszystkich, którzy mieli z Profesorem styczność. Był twórcą i wieloletnim Kierownikiem Ośrodka Badań Integracji Europejskiej oraz założycielem i Przewodniczącym Polskiego…