Pożegnanie dra hab. Jacka Taraszkiewicza, prof. UG

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

dra hab. Jacka Taraszkiewicza, prof. UG

Dyrektora Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej w Uniwersytecie Gdańskim,

Prorektora ds. Studenckich dwóch kadencji w latach 2002 – 2008.
 

Prof. Jacek Taraszkiewicz był wieloletnim pracownikiem Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania

w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG,

przez wiele lat pełnił funkcję Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych UG.

Był także Przewodniczącym Rady Programowej Gazety Uniwersyteckiej.

 

Niezwykle zaangażowany w sprawy studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Żegnamy dobrego, życzliwego Kolegę i Przyjaciela.

 

Cześć Jego pamięci składa Rektor, Senat

i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 czerwca 2022 na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku przy ul. Opackiej 8. Msza święta w intencji zmarłego rozpocznie się o godz. 12.30 w kościele Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku (tzw. "Okrąglaku") na Placu Najświętszej Maryi Panny 1.

 

 

13.30 - wystawienie urny z prochami ś.p. Jacka Taraszkiewicza w kaplicy na cmentarzu;

14.00 - wyprowadzenie urny z kaplicy.

 

Rodzina prosi, aby nie kupować kwiatów/wieńców, a zamiast tego wesprzeć Fundację Hospicyjną im. Ks. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC w Gdańsku. Wolontariusz Hospicjum będzie obecny podczas ceremonii pogrzebowej. Nr konta Fundacji: 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001

prof. Jacek Taraszkiewicz
ZP