Pożegnanie - Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba

 13 września br. odeszła 

Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba,

emerytowana Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba prawie całe swoje zawodowe życie związała z Wydziałem Zarządzania UG, w szczególności z Katedrą Finansów. Dawała przykład pracowitości, sumienności i skrupulatności w realizacji badań naukowych oraz w kształceniu studentów.

Imponowała skromnością i życzliwością.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 17 września br. Msza św. odprawiona zostanie o godz. 11.00 w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku, o godz. 12.30 rozpocznie się półgodzinne czuwanie w Kaplicy na Cmentarzu w Gdańsku Oliwie, skąd o godz. 13.00 wyruszy kondukt pogrzebowy.

 

Cześć Jej Pamięci składają

Rektor, Senat

i cała społeczność akademicka UG.

 

Dodano przez: ZP