Pożegnanie - dr hab. Jan Data, prof. UG.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 16 lipca 2020 r. zmarł dr hab. Jan Data, prof. UG., pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr hab. Jan Data, prof. UG (5 kwietnia 1940 – 16 lipca 2020) - z urodzenia Wielkopolanin, z wyboru gdańszczanin. Polonista, historyk literatury, wychowawca wielu pokoleń uczniów. Nasz Profesor, Nauczyciel, Promotor, Przyjaciel, pozytywista z ducha i pasji, pełen energii pracownik Instytutu Filologii Polskiej. Wychowanek prof. Marii Janion (magisterium w 1966 r.) i prof. Andrzeja Bukowskiego (doktorat 1970 r.). Habilitowany w 1984 roku. Pracował w szkołach w Pucku i Gdańsku Oruni oraz na  uczelniach w Bydgoszczy, Poznaniu, Słupsku, Koszalinie, niemieckim Halle i w Gdańsku.

Od 1974 roku pracownik Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Badacz problematyki literackiej dziewiętnastowiecznych czasopism wielkopolskich i twórczości pisarzy pozytywistów. Promotor blisko 300 prac magisterskich i kilkunastu prac doktorskich. Pełen energii animator życia naukowego i dydaktycznego Instytutu Filologii Polskiej i naszego Wydziału..

Wieloletni Prodziekan (1987-1990), a następnie Dziekan (1990-1996) Wydziału, wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej (1984-1987), kierownik Zakładu Historii Literatury XIX wieku (2001-2007). Członek wielu stowarzyszeń, prezes gdańskiego oddziału i członek Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Organizator wielu konferencji i wydarzeń naukowych. Laureat licznych nagród i odznaczeń. Ujmujący rozmówca, serdeczny towarzysz, uważny opiekun, dobry człowiek.

Będziemy pamiętać, Panie Profesorze:

 Nulla dies sine linea!

Wyprowadzenie urny z kaplicy na Cmentarzu Łostowickim odbędzie się 21 lipca 2020 r. o godz. 14:00 .

Biuro Rzecznika Prasowego