Pożegnanie - prof. Wojciech Rybowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Wojciecha Rybowskiego, założyciela i wieloletniego Prezesa Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, pracownika Instytutu Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego (wówczas Wydziału Ekonomiki Transportu) Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1974-1987.

Pan dr hab.  Wojciech Rybowski był związany z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego od 1966 roku, jako absolwent kierunku handel zagraniczny – rocznik 1971, doktor od 1975 r. i następnie doktor habilitowany od 1984 r. Pracował na stanowisku asystenta, potem adiunkta i docenta. W latach 80. wykładał na uniwersytetach na Fiji, w USA i w Australii. Był jednym z pierwszych naukowców w Polsce zajmujących się problematyką międzynarodowej integracji gospodarczej, od początku mając wizję polskiego członkostwa w Unii Europejskiej  (wówczas Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej).

Od początku lat 90. zaangażował się w tworzenie i prace Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów - jednej z czołowych szkół biznesu w Polsce, edukując rzesze polskich biznesmenów.

Pełnił wiele zaszczytnych funkcji i stanowisk, jest laureatem wielu prestiżowych nagród i tytułów, m.in. w 2005 r. otrzymał Medal Prezydenta Gdańska oraz "Orła Pomorskiego", w 2006 r. został Biznesmenem Roku, a w 2011 otrzymał Honorowy Medal Europejski.

Był człowiekiem wszechstronnym, niezwykłym erudytą, a jednocześnie ciepłym i przyjaznym. Jego życie i praca mogą być wzorem dla każdego studenta Uniwersytetu Gdańskiego.

Cześć Jego pamięci oddają Rektor, Senat i cała społeczność Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  w piątek 18  września 2020 r. o godzinie 13.30 w nowej kaplicy Cmentarza Srebrzysko w Gdańsku.

Biuro Rzecznika Prasowego