Pożegnanie - prof. dr hab. Zenon Kamiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że 15 listopada 2020 r.

zmarł nasz Kolega i Współpracownik

profesor doktor habilitowany

ZENON KAMIŃSKI

oddany swojej pracy naukowiec i nauczyciel akademicki, wybitny specjalista w dziedzinie handlu zagranicznego oraz ubezpieczeń gospodarczych. Całe swoje życie zawodowe poświęcił społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu studiów w WSHM i zdobyciu doświadczeń zawodowych w ciągu kilku lat pracy w biurze dyspaszerskim oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym, w połowie lat 50. ubiegłego wieku podjął wyzwania pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Morskim w strukturze sopockiej WSE. Przez kilka następnych dekad wspierał swoją wiedzą, talentem oraz doświadczeniem funkcjonowanie i rozwój Katedry, a następnie Instytutu Handlu Zagranicznego. Przez wiele lat pełnił ważne funkcje, kierując Zakładem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego oraz pełniąc funkcję wicedyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Był wspaniałym dydaktykiem, lubianym i docenianym przez wiele pokoleń studentów za Jego głęboką wiedzę humanistyczną. Jednym z jego ważnych osiągnięć w sferze dydaktyki było wprowadzenie problematyki ubezpieczeniowej w ramach przedmiotów nauczania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Profesor był znakomitym ambasadorem naszego Wydziału w kontaktach z licznymi środowiskami naukowymi innych uczelni oraz instytucjami praktyki gospodarczej, także za granicą.

Był ciepłym, serdecznym Człowiekiem, bardzo lubianym przez społeczność akademicką i Autorytetem podziwianym przez współpracowników.

Cześć Jego pamięci składają Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w czwartek 26 listopada 2020 r. o godz. 9.30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie, ul Malczewskiego 31.

 

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego