Pożegnanie dra Ryszarda Pałgana

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że 13 marca 2021 r.

zmarł nasz Kolega i Współpracownik

doktor RYSZARD PAŁGAN

wieloletni naukowiec i niezmiernie lubiany przez studentów wykładowca na Wydziale Ekonomicznym UG, który przez ponad 40 lat łączył pracę na Uczelni z pracą w różnych przedsiębiorstwach. Specjalizował się w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych z zagadnień marketingu, kontaktów handlowych, negocjacji w biznesie oraz technik sprzedaży. Pracował i odbywał praktyki w firmach eksportowych w kraju i za granicą. Dr Ryszard Pałgan był także promotorem kilkuset prac licencjackich i magisterskich. W sferze dydaktyki najbardziej znaną problematyką zajęć prowadzonych dla studentów stały się „negocjacje handlowe i techniki sprzedaży”. Zajęcia te dr Ryszard Pałgan prowadził przez wiele lat i zawsze cieszyły się one niezwykłą popularnością i ogromnym zainteresowaniem.

Ryszard Pałgan urodził się 21 września 1944 r. w Przysusze. Studia na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie rozpoczął w 1962 r. Bezpośrednio po ich ukończeniu w 1967 r. został asystentem w Katedrze Handlu Zagranicznego. Równolegle z zatrudnieniem na uczelni Ryszard Pałgan rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Rzeczoznawstwa i Kontroli Towarów w Handlu Zagranicznym „Polcargo” w Gdyni. W 1977 r. otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych.

W latach 1979-1982 dr Ryszard Pałgan pracował w polskich przedsiębiorstwach eksportu budownictwa jako specjalista do spraw handlu zagranicznego w Iraku. Nabyte tam doświadczenia przydały mu się w latach późniejszych, kiedy po powrocie do kraju został powołany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego do pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw studentów zagranicznych.

Ryszard Pałgan aktywnie działał także w sferze turystyki międzynarodowej. Jego umiejętności, doświadczenia i talenty spowodowały, że w Instytucie Handlu Zagranicznego był niezwykle lubianym i niezawodnym organizatorem wielu „spotkań integracyjnych”.

Serdeczne wyrazy współczucia Żonie i Rodzinie składają

Dziekan i cała społeczność akademicka

Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w piątek 26 marca 2021 r. o godz. 14.00

na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni

Dodano przez Zespół Prasowy UG