Pożegnanie - Małgorzata Bogdańska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 28 grudnia 2019 roku zmarła ś. p. Małgorzata Bogdańska

wieloletni i zasłużony pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, wspaniała Koleżanka i Przyjaciółka wielu z nas.

Pani Małgorzata Bogdańska całą swoją 40 letnią pracę zawodową związała z naszą uczelnią. Rozpoczęła ją w 1974 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, od 1992 roku do przejścia na emeryturę pracowała na stanowisku specjalisty w Katedrze Ekologii Roślin Wydziału Biologii.

Za swoją wieloletnią i sumienną pracę była wielokrotnie wyróżniana przez Rektorów, Dziekanów i społeczność akademicką Uczelni.

Cześć Jej pamięci składają Senat, Rektor i społeczność akademicka UG.

Uroczystości ostatniego pożegnania odbędą się 8 stycznia 2020 roku: o godz. 10.00 msza święta w Kościele Parafii Najświętszego Serca Jezusowego ul. Józefa Zator Przytockiego 3 w Gdańsku (dawna Czarna), o godz. 12.00 wystawienie urny w kaplicy na cmentarzu Srebrzysko, przy ul. Srebrniki 12 w Gdańsku, o godz. 12:30 wyprowadzenie urny

Biuro Promocji