Pożegnanie - prof. Małgorzata Czerska

Głęboko zasmuceni żegnamy Profesor Małgorzatę Czerską, która najlepszy swój czas aktywności zawodowej poświęciła pokoleniom studentów i doktorantów Wydziału Zarządzania UG oraz nam – Jej koleżankom i kolegom, dla których była wzorem pracowitości i sumienności. Odeszła od nas Osoba promieniująca życzliwością i wrażliwością, zawsze chętna do współpracy i pomocy, darząca innych zaufaniem i uśmiechem, aż do ostatnich dni, kiedy choroba ten pogodny wyraz twarzy stopniowo zabierała Jej i nam.

Prof. dr hab. Małgorzata Czerska zmarła 19 grudnia 2020 r., zaledwie cztery lata po przejściu na emeryturę. Zbyt krótki dany Jej został czas na rozwój pasji i zainteresowań, które w przeszłości ustąpić musiały przed codzienną pracą naukową i dydaktyczną. Z ogromnym zaangażowaniem i przejęciem pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania w latach 2002–2008. Pełniła też ważne funkcje w towarzystwach naukowych oraz w kierowaniu Instytutem Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Z bólem żegnamy wzorowego nauczyciela akademickiego, szanowaną i lubianą naszą Koleżankę. Pozostawia po sobie wypromowanych i ukształtowanych naukowców, rzesze absolwentów, którym służyła swoją wiedzą na seminariach dyplomowych, wartościowe prace naukowe – monografie i artykuły. W historii Wydziału pozostanie trwały ślad Jej pracy zawodowej i Jej niezwykle przyjaznej, ciepłej osobowości.

Wspomnienie grona współpracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dn. 29 grudnia (wtorek)

Msza święta  o godz. 9.15 w kościele św. Kazimierza ul. Pilotów, Gdańsk-Zaspa, czuwanie przy urnie  o godz. 10.30 w nowej kaplicy cmentarnej na Srebrzysku, wyprowadzenie urny z prochami i pochówek w kolumbarium o godz. 11.00.

Cześć Jej pamięci składają Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego