Pożegnanie - prof. Bogusław Cygler

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 17 grudnia 2020 r. w wieku 84 lat 

zmarł Profesor Bogusław Cygler 

wybitny polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii Polski
i powszechnej XIX wieku. Całe Jego życie zawodowe związane było z naszą uczelnią, początkowo z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku, a następie z Uniwersytetem Gdańskim. Prof. Bogusław Cygler pełnił szereg zaszczytnych funkcji w Uniwersytecie Gdańskim: Prorektora ds. Dydaktyki w latach 1975-1981, Dziekana Wydziału Humanistycznego w latach 1972-1975 oraz Dyrektora Instytutu Historii w latach 1996-1999. Był cenionym wychowawcą wielu pokoleń historyków.

Z oddaniem i poświęceniem działał na rzecz Uczelni, Wydziału i Instytutu Historii, był niezwykle ceniony przez swoich współpracowników i studentów. Polska nauka historyczna i cała nasza społeczność poniosły niepowetowaną stratę.

Profesor Bogusław Cygler na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. 

 

Pogrzeb prof. Bogusława Cyglera odbędzie się w dniu 5 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

 

Cześć Jego pamięci oddają Rektor i Senat

wraz z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Prof. Bogusław Cygler - biogram 618.88 KB
Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego