Pożegnanie Danuty Nowosielskiej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że dnia 19 lipca 2021 zmarła

Danuta Nowosielska

wieloletnia niezwykle sumienna, życzliwa i oddana swojej pracy pracowniczka

Dziekanatu Wydziałów Filologiczno-Historycznego oraz Filologicznego.

Składając głębokie wyrazy współczucia Rodzinie

ze smutkiem wspominamy jej dobre serce i koleżeńskość.

Cześć Jej pamięci oddają Rektor i Senat

wraz ze społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego

Oprac. ZP