Pożegnanie Profesora Jana Stanisława Lipińskiego

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Jana Stanisława Lipińskiego,

wybitnego matematyka, emerytowanego pracownika Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Cześć Jego pamięci składają Senat, Rektor i społeczność akademicka UG.

Biuro Promocji