Pożegnanie prof. dr. hab. Józefa Grabarka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora dr. hab. Józefa Grabarka

cenionego w polskim i międzynarodowym

środowisku naukowym językoznawcę,

nauczyciela akademickiego,

inicjatora oraz twórcę Instytutu Lingwistyki Stosowanej

oraz kierunku lingwistyka stosowana

na Wydziale Filologicznym UG,

od 2009 przez wiele lat kierownika Zakładu,

a następnie Katedry Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki.

Żegnamy twórcę m.in.: międzynarodowej serii wydawniczej

Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik

wydawanej w prestiżowym wydawnictwie Peter Lang od 2011 roku,

członka międzynarodowego zespołu

Internationaler Arbeitskreis Kanzleisprachenforschung

 powstałego z jego inicjatywy w roku 1997 w Bochum

oraz Rady Naukowej „Rocznika Przekładoznawczego”.

 

Cześć Jego pamięci oddają Rektor i Senat

wraz z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Dodano przez: Zespół Prasowy UG