Pożegnanie – prof. dr hab. Maria Janion

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 23 sierpnia 2020 r. zmarła Profesor Maria Janion, Wybitna Humanistka, Autorytet, Artystka Uniwersytetu, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego:

„za stworzenie nowej wizji humanistyki, za znakomite dzieła o romantyzmie, które kształtują polską wyobraźnię zbiorową, za wybitny wkład w rozwój gdańskiego środowiska naukowego” (1994).

Profesor Maria Janion była twórczynią gdańskiej szkoły badań literackich, do której należą m.in. profesorowie: Stefan Chwin, Zbigniew Majchrowski, Stanisław Rosiek, Józef Bachórz, Małgorzata Książek-Czermińska, Izabela Morska, Kwiryna Ziemba.

Z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku związana od 1957 roku, a z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie rozpoczęła pracę w Instytucie Filologii Polskiej, od początku jego powstania w 1970 roku. 

Rezultatem jej pracy z młodymi gdańskimi naukowcami w latach 80., dziś wybitnymi profesorami naszej uczelni: Stefanem Chwinem, Stanisławem Rośkiem i Zbigniewem Majchrowskim, była seria Transgresje, której kolejne tomy, opatrzone tytułami: „Galernicy wrażliwości”, „Odmieńcy”, „Osoby”, „Maski”, „Dzieci”, wyznaczały nowatorskie sposoby uprawiania historii literatury.

Profesor Maria Janion była tytanem pracy, autorką kilkuset rozpraw i książek naukowych, wyznaczających metodologie i trendy w polskiej humanistyce oraz opiniotwórczych i ważnych społecznie. Jej rozprawa „Romantyzm, rewolucja, marksizm” z 1972 roku nosi podtytuł „Colloquia gdańskie” i jest dedykowana „Uniwersytetowi Gdańskiemu w pierwszym roku jego istnienia”.

Dziś, w roku jubileuszowym 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, składamy Jej najwyższy hołd.

Cześć Jej pamięci oddają Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Wspomnienia:

Pogrzeb Profesor Marii Janion odbędzie się w piątek, 4 września o godz. 12.00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Biuro Rzecznika Prasowego